Αραμπατζογλου Χρηστος
Μεταπτυχιακός ΦοιτητήςΑραμπατζογλου Χρηστοςchrestosaramp@gmail.com

Βιογραφικό

Τίτλος Διατριβής: Αξιολόγηση ποικιλιών βαμβακιού για πιστοποιημένη παραγωγή με κριτήρια την απόδοση και την ποιότητα της ίνας.

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση σειρών, 4 μερικώς διειδικών υβριδίων και 14 εμπορικών ποικιλιών, ως προς τη σταθερότητα της αγρονομικής και παραγωγικής τους συμπεριφοράς και επιλογή των υπέρτερων γενοτύπων που συνδυάζουν υψηλή απόδοση με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με στόχο την πιστοποιημένη παραγωγή προϊόντων ίνας υπό τον έλεγχο συστήματος διαπίστευσης ποιότητας κατά την καλλιεργητική περίοδο του βαμβακιού. Πηγή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 94622 - ΕΛΚΕ

Πιστικουδη Αδαμαντια
Μεταπτυχιακή ΦοιτήτριαΠιστικουδη Αδαμαντιαm.pistikoudi@gmail.com

Βιογραφικό

Τίτλος Διατριβής: Επαναλληλούχιση μεγάλης κλίμακας γονιδιωματικών περιοχών που σχετίζονται με την παραγωγή ελευρωπαΐνης και φαινολικών ενώσεων σε ελληνικές ποικιλίες ελιάς.

Σκοπός της παρούσης διατριβής είναι η εύρεση και επαναλληλούχιση γονιδιωματικών περιοχών - γονιδίων της ελιάς που συμμετέχουν στο μεταβολικό μονοπάτι της ελευρωπαΐνης και γενικότερα των φαινολικών ενώσεων. Το πείραμα θα εφαρμοσθεί σε ένα πλήθος ελληνικών ποικιλιών ελιάς καθώς και σε αγριελιές, ως εκ τούτου μετά την στοχευμένη αλληλούχιση των επιθυμητών γονιδιωματικών περιοχών σε δείγματα αυτών των φυτών, θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αλληλουχίες αναφοράς που θα χρησιμοποιηθούν. Χρηματοδότηση: Σύμβαση ανάθεσης έργου της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ (ΕΛΚΕ), με τίτλο Εμβληματική δράση “Οι Δρόμοι της Ελιάς”, υποέργο 1 Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση.

Επιβλέπων Καθηγητής: Αλέξιος Πολύδωρος

Πουλατσογλου Αθηνα
Μεταπτυχιακή ΦοιτήτριαΠουλατσογλου Αθηναpoulatsoglou@gmail.com

Βιογραφικό

Τίτλος Διατριβής: Εφαρμογή Διαλληλικών Διασταυρώσεων μεταξύ Ποικιλιών Λούπινου για Προσαρμοστικότητα σε Ουδέτερα Εδάφη.

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η αξιολόγηση 12 ποικιλιών λούπινου σε in vitro (Πείραμα 1) και in vivo ( Πείραμα 2) περιβάλλοντα ως προς την προσαρμοστικότητα σε ουδέτερα εδάφη και την περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή. Με αυτό το πείραμα θέλουμε να δημιουργήσουμε βελτιωμένες ποικιλίες δια μέσου διαλληλικών διασταυρώσεων οι οποίες θα έχουν ανθεκτικότητα σε ουδέτερα εδάφη και λιγότερη περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή. Το in vitro πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών Α.Π.Θ ενώ το in vivo πειραματικό μέρος πραγματοποιήθηκε στο θερμοκήπιο του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ.

Επιβλέπων Καθηγήτρια: Ειρήνη Νιάνιου – Ομπειντάτ
Τσομπανογλου Ιωαννα
Μεταπτυχιακή ΦοιτήτριαΤσομπανογλου Ιωανναioannagt23@gmail.com

Βιογραφικό

Τίτλος Διατριβής: Μελέτη των αλλαγών μεταγραφήματος σε εμβόλια καρπουζιού-κολοκυθιού υπό την επίδραση φωτισμού LED

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η χρήση λαμπτήρων LED κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας εμβολιασμένων σποροφύτων καρπουζιού υψηλής ποιότητας, ώστε να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της χαμηλότερης ενεργειακής τους κατανάλωσης, μείωση της διάρκειας των τριών σταδίων ενός κύκλου παραγωγής (θερμοκήπιο ανάπτυξης φυτών προς εμβολιασμό, θάλαμος επούλωσης εμβολιασμένων φυτών, θερμοκήπιο ανάπτυξης εμβολιασμένων φυτών) και αύξηση του ποσοστού επιτυχημένων εμβολιασμών. Στην επίτευξη αυτού του στόχου θα συμβάλλει η μελέτη σε γονιδιακό επίπεδο της επίδρασης των λαμπτήρων LED. Θα μελετηθούν οι αλλαγές μεταγραφήμετος RNA σε εμβόλια καρπουζιού-κολοκυθιού υπό την επίδραση LED.

Χριστινα Σκοδρα
Μεταπτυχιακή ΦοιτήτριαΧριστινα Σκοδραxristinaskod@gmail.com

Βιογραφικό

Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της απόκρισης διαφορετικών ιστών ελιάς ποικιλίας «Χονδροελιάς Χαλκιδικής» στην αλατότητα

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής μελετάται η επίδραση αβιοτικής καταπόνησης αλατότητας σε δενδρύλλια ελιάς και η δυνατότητα εγκλιματισμού και επανάκαμψής τους. Σε σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες εφαρμόστηκαν κλιμακούμενες συγκεντρώσεις αλατότητας σε δενδρύλλια 1 έτους. Η επίδραση των αλατούχων διαλυμάτων άρδευσης στα δενδρύλλια προσδιορίστηκε φυσιολογικώς και με τη βοήθεια ωμικών τεχνολογιών (μεταγραφωμική, μεταβολομική) με αποτέλεσμα να σκιαγραφηθεί ένα γονιδιακό προφιλ απόκρισης στην εν λόγω καταπόνηση. Η παρούσα διατριβή, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Οι δρόμοι της ελιάς» υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. (https://dromoielias.gr/)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Μολασιώτης

ΤΑΓΙΑΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
Μεταπτυχιακός ΦοιτητήςΤΑΓΙΑΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛrafail.tagiakas@gmail.com

Βιογραφικό

Τίτλος Διατριβής: Εφαρμογή της μεθόδου <<επιλογή καθαρής σειράς>> σε τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες τομάτας, κάτω από συνθήκες υπαίθριας καλλιέργειας σε σύστημα χαμηλών εισροών..

Μεταπτυχιακός ΦοιτητήςΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣgianniszafeir93@gmail.com

Βιογραφικό

Τίτλος Διατριβής: Μοριακός χαρακτηρισμός γενετικού υλικού L. albus με χρήση μοριακών δεικτών. Σκοπός της ερευνητικής μου διατριβής είναι ο μοριακός χαρακτηρισμός γενετικού υλικού L. albus, με χρήση μοριακών δεικτών, που αναπτύχθηκαν για το L. angustifolius, η εκτίμηση της ποικιλομορφίας μεταξύ εμπορικών ποικιλιών και φυσικών πληθυσμών L. albus, καθώς και η αξιολόγηση της ικανότητας αξιοποίησης μοριακών δεικτών σε βελτιωτικά προγράμματα. Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Αξιολόγηση και βελτίωση του γενετικού υλικού (κωδικός 95704): ‘’Ψυχανθή’’.

Please publish modules in offcanvas position.