Γενικές Πληροφορίες

Η φοίτηση στο ΠΜΣ "Γενετική Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού" του Τμήματος Γεωπονίας αντιστοιχεί σε 105 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ειδικότερα, ο φόρτος εργασίας με τον οποίο επιβαρύνεται ο φοιτητής εξαρτάται από το μάθημα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Με τα δεδομένα αυτά, το ΠΜΣ "Γενετική Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού" απεικονίζεται, σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής: Α΄ εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες, Β΄ εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες, Γ΄ εξάμηνο: 15 πιστωτικές μονάδες και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία = 30 πιστωτικές μονάδες [η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα αρχίζει με ανασκόπηση βιβλιογραφίας, στη συνέχεια θα ακολουθεί το πειραματικό μέρος που θα πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο (πρώτη φάση με 15 ECTS) και τέλος θα ολοκληρώνετε με την επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου (δεύτερη φάση με 15 ECTS)]. Το ΣΥΝΟΛΟ των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του εντατικού ΜΠΣ είναι 105.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, ύστερα από πρόταση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.