Διδασκόμενα μαθήματα

 

ΠΜΣ " ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ "

Κωδ. Μαθήματος

     

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 GPP100

Βιομετρία (Υ)

8

  GPP101

Μοριακή Βελτίωση και Βιοτεχνολογία (Υ)

8

 GPP102

Ερευνητική προσέγγιση (Υ)

7

 GPP103

Φυτογενετικοί πόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό (Ε)

7

 GPP104

Εφαρμογές Κυτταρογενετικής στη Βελτίωση των φυτών (Ε)

7

 

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

7

 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

30

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 GPP105

Κλασσική Βελτίωση και εφαρμοσμένα βελτιωτικά προγράμματα (Υ)

8

 GPP106

Παραγωγή, τεχνολογία, διαχείριση και εμπορία σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού (Υ)

8

 GPP107

Βιοδιαγνωστικές μέθοδοι και ολιστικές (-omics) τεχνολογίες  (Ε)

7

 

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

7

 

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

7

 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

30

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

15

 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

15

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 GPP108

Ποσοτική και πληθυσμιακή γενετική ανάλυση με χρήση μοριακών δεδομένων (Υ)

8

 GPP109

Βελτίωση για αντοχή στις  καταπονήσεις (Ε)

7

 GPP110

Βιοπληροφορική επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας από φαινοτυπική και γενοτυπική ανάλυση (Ε)

7

 

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

7

 

Εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

15

 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

30

Γενικό Σύνολο ECTS Ειδίκευσης

105

Please publish modules in offcanvas position.