Μεταπτυχιακή Εργασία

Κάθε φοιτητής/ρια υποχρεούται να εκπονήσει μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, το θέμα της οποίας, επιλέγεται σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Η παρακολούθηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η επιλογή των μελών της εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος με βασικό κριτήριο τη συγγένεια του γνωστικού τους αντικειμένου με το πεδίο έρευνας του θέματος.

Η επιλογή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Η διαδικασία εκπόνησης της εργασίας ολοκληρώνεται με τη δημόσια παρουσίαση της ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής αλλά και οποιουδήποτε έχει την επιθυμία να την παρακολουθήσει.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον φοιτητή/ρια να εφαρμόσει τις γνώσεις που απόκτησε κατά τη διάρκεια του έτους και να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εργασία.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://meta.agro.auth.gr/

Please publish modules in offcanvas position.