Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΕ) ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, διαλέξεων και υποστήριξης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι πέντε (5) εξάμηνα.

Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και η διάρκεια των σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες που χωρίζονται σε τρεις (3) περιόδους (Χειμερινή, Εαρινή και Θερινή). Στο διάστημα αυτό κάθε φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία δέκα (10) μαθήματα, να παρακολουθήσει τον κύκλο σεμιναρίων και να εκπονήσει τη Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Η συγκεκριμένη περίοδος λήγει το Φεβρουάριο του μεθεπόμενου έτους.

Κατή τη διάρκεια κάθε περιόδου οι φοιτητές διδάσκονται υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ανάλογα με την επιστημονική περιοχή, κατ’ επιλογήν μαθήματα και μάθημα ή μαθήματα από άλλο ΠΜΣ. Τα κατ’ επιλογή μαθήματα επιλέγονται από τον αντίστοιχο κατάλογο μαθημάτων της κάθε περιόδου.

Please publish modules in offcanvas position.